Firma KMO Zubří nábízí v rámci prodeje stavebnin:

Veškteré sypké stavební materiály, štěrky, písky, štěrkopísky, cement, zdící materiály a betonové výrobky.

Nabídka sypkých materiálů

druh materiálupoužití
štěrk hustopečský frakce 0-22Na betonáž v zemi (jímky, sloupky)
štěrk hulínský 0-4Na betonáž povrchu
kamenivo hustopečské 16-32Na obsyp drenáží, odvodnění
kamenivo kačírekNa dekoraci
makadam drcený frakce 0-4, 4-8, 8-16, 16-32, 32-63 Na obsypy, kladení zámkové dlažby, zimní údržbu, budování chodníků a komunikací

Nabídka cementů

druh materiálupoužití
Cement CEM II/B-M 32,5Betonáž zejména pro občanskou výstavbu, nadstavbové omítky, cementové malty, stavební díly, betonové výrobky.

Nabídka betonových výrobků

druhpoužití
Zámkové dlažby PRESBETON, BETA BEST, síly 6, 8 cmChodníky, vjezdy, parkoviště, plochy.
Zatravňovací tvárnicePro příjezdové cesty k domům, chodníky, dekorační účely.
ObrubníkyPro příjezdové cesty k domům, chodníky, dekorační účely.